Yên Vân Đài

Yên Vân Đài
2020
Trung Quốc
50 Tập
2,021

Yên Vân Đài là bộ phim mới hay chất lượng HD của Trung Quốc tên đầy đủ là Yên Vân Đài. Xem Phim Yên Vân Đài - Trọn bộ, Tập cuối - Trung Quốc 2020

Yên Vân Đài xoay quanh cuộc đời của Tiêu thái hậu nhà Liêu Tiêu Yến Yến (Đường Yên) , Tiêu Yến Yến từ nhỏ đã có hôn sự với Hàn Đức Nhượng (Đậu Kiêu), nhưng sau này lại được Liêu Cảnh Tông Gia Luật Hiền (Kinh Siêu) sắc phong lên làm Hoàng Hậu, Liêu Cảnh Tông nhiều bệnh nên đã cho Tiêu Hoàng Hậu

phim yen van đài,phim yến vân đài tập 3,phim yến vân đài tập 21,phim yến vân đài trọn bộ,phim yến vân đài tập 9,phim yến vân đài tập 2,phim yến vân đài tập cuối,phim yến vân đài tập 15,phim yến vân đài tập 16,phim yến vân đài tập 7